logo fb logo instagramlogo yt

Taxes obtenció Certificat A2 (idiomes)

Per sol·licitar la certificació acadèmica cal presentar a Secretaria la documentació següent:

  1. Justificant del pagament al banc de la taxa d ́expedició.
  2. Targeta de família nombrosa/monoparental o certificat de discapacitat (original i
    fotocòpia si correspon).

Revista Ribalta - Números antics

Biblioteca

libros

Normalització Lingüística

banner