Sol·licitud de títols de Batxillerat i Cicles Formatius

El títol és un document oficial que acredita que s’han superat els estudis corresponents. Se sol·licita en finalitzar els estudis de Batxillerat o Cicles Formatius i arriba a Secretaria el curs següent d’haver-lo demanat.

Per sol·licitar el títol cal presentar a Secretari la documentació següent:

  1. . Imprès de sol·licitud de títol complimentat i signat.
  2. . Justificant del pagament al banc de la taxa d’expedició.
  3. . Fotocòpia del DNI o NIE vigent.
  4. . Targeta de família nombrosa o certificat de discapacitat (igual o superior al 33%) (només els afectats).

Per a demanar l’expedició del títol cal abonar les taxes següents:

 

Títol

Ordinària

Discapacitat

Família nombrosa

General

Especial

Batxillerat

44,52 €   

22,26 €   

22,26 €   

Exempts

Cicles Formatius

50,70 €

25,35 €   

25,35 €                                  

Exempts

 

 

 

 

 

- Una vegada sol·licitat el títol de Batxillerat, en el termini de deu dies, els alumnes han de passar per Secretaria per recollir l’historial acadèmic.

- Els estudiants de Cicles Formatius rebran el certificat acadèmic de final de cicle en el moment de presentar la sol·licitud del títol.