Sol·licitud de títols de Batxillerat i Cicles Formatius

El títol és un document oficial que acredita que s’han superat els estudis corresponents. Se sol·licita en finalitzar els estudis de Batxillerat o Cicles Formatius i arriba a Secretaria el curs següent d’haver-lo demanat. Es pot recollir en els períodes de gener a abril i d'octubre a desembre de cada any natural, personalment o presentant una autorització signada per la persona interessada.

 

Per sol·licitar el títol cal presentar a Secretari la documentació següent:

  1. . Imprès de sol·licitud de títol complimentat i signat.
  2. . Justificant del pagament al banc de la taxa d’expedició.
  3. . Fotocòpia del DNI o NIE vigent.
  4. . Targeta de família nombrosa o certificat de discapacitat (igual o superior al 33%) (només els afectats).

Per a demanar l’expedició del títol cal abonar les taxes següents:

 

Títol

Ordinària

Discapacitat

Família nombrosa

General

Especial

Batxillerat

44,52 €   

22,26 €   

22,26 €   

Exempts

Cicles Formatius

50,70 €

25,35 €   

25,35 €                                  

Exempts

 

 

 

 

 

- Una vegada sol·licitat el títol de Batxillerat, en el termini de deu dies, els alumnes han de passar per Secretaria per recollir l’historial acadèmic.

- Els estudiants de Cicles Formatius rebran el certificat acadèmic de final de cicle en el moment de presentar la sol·licitud del títol.

 

Castelló de la Plana, 31 de gener de 2018