logo fb logo instagramlogo yt

Legislació bàsica

a) Legislació general
• Llei 2/2006, de 3 de maig: Llei Orgànica d’Educació (LOE)
• Decret 39/2008: convivència en els centres docents no universitaris
• Ordre de 31 de març de 2006: pla de convivència dels centres docents
• Resolució de 30 Juny de 2010: instruccions inici de curs 2010-11
b) Educació Secundària Obligatòria (ESO)
• Reial Decret 1631/2006: ensenyaments mínims de l’ESO
• Decret 112/2007: currículum de l’ESO
• Ordre de 14 de desembre de 2007: avaluació en l’ESO
• Ordre de 29 d’abril de 2008: horari de l’ESO
• Ordre de 27 de maig de 2008: matèries optatives de l’ESO
• Ordre de 16 de juny de 2008: programa de diversificació curricular
c) Batxillerat
• Reial Decret 1467/2007: estructura i ensenyaments mínims del Batxillerat  
• Decret 102/2008: currículum de Batxillerat
• Ordre de 24 de novembre de 2008: avaluació en el Batxillerat
• Ordre de 19 de juny de  2009: organització i funcionament del Batxillerat  
• Ordre de 17 de juny de  2009: optatives de Batxillerat
d) Accés a la universitat
• Reial Decret 1892/2008:  accés als estudis universitaris
• Reial Decret 558/2010, pel que es modifica el Reial Decret 1892/2008
• Ordre 29/2010 Conselleria: accés als estudis universitaris
• PAU-2010 Full Conselleria
• PAU-2010 Guia   
• PAU-2010 Llibre UJI 
• PAU-2010 Presentació UJI
e) CICLES FORMATIUS
• LO 5/2002, de les qualificacions i la formació professional
• RD 1128/2003, Catàleg nacional de qualificacions professionals 
• RD 1538/2006, Ordenació general de la formació professional
• Currículum Animació sociocultural
• Currículum Atenció sociosanitària   
• Currículum Educació infantil
• Currículum Integració social

Tutorials Eines TIC 2020-21

eines tic

Llibres de text (2020-21)

llibres 2020 2021

Erasmus +

newesignature
erasmuspluspracticas
Logo cofinanciacion UE png
Logo cofinanciacion UE png
ErasmusPolicyStatement 2

Ribalta Orienta

sostenibilitat

Consell Ambiental

sostenibilitat

Revista Ribalta

revistac02n04

revista 2019

captura revista

captura revista1

Revista Ribalta - Números antics

Biblioteca

libros

Normalització Lingüística

banner