logo fb logo instagramlogo yt

Impresos

Models de documents per realitzar algunes gestions administratives habituals.
  1. Instruccions per obtenir la taxa per a l'expedició de la targeta d'identitat.
  2. Instància per sol·licitar l'exempció de Valencià.
  3. Instància per demanar l'exempció d'Educació Física.
  4. Model de sol·licitud per a cursar únicament les matèries troncals generals i Valencià.
  5. Sol·licitud de repetició voluntària de curs.
  6. Sol·licitud de canvi de modalitat.
  7. Instància per demanar canvis de matrícula.
  8. Petició de baixa (ESO i batxillerat).
  9. Sol·licitud d'anul·lació de matrícula (cicles formatius)
  10. Justificantd'assistència a un examen

Revista Ribalta - Números antics

Biblioteca

libros

Normalització Lingüística

banner