Impresos

Models de documents per realitzar algunes gestions administratives habituals
 

 

1. Instruccions per obtenir la taxa per a l'expedició de la targeta d'identitat.

2. Instància per sol·licitar l'exempció de Valencià.

3. Instància per demanar l'exempció d'Educació Física.

4. Model de sol·licitud per a cursar únicament les matèries troncals generals i Valencià.

5. Sol·licitud de repetició voluntària de curs.

6. Sol·licitud de canvi de modalitat.

7. Instància per demanar canvis de matrícula.

8. Petició de baixa (ESO i batxillerat).

9. Sol·licitud d'anul·lació de matrícula (cicles formatius)

10. Justificant d'assistència a un examen