Impresos

Models de documents per realitzar algunes gestions administratives habituals
 

 

1. Instruccions per obtenir la taxa per a l'expedició de la targeta d'identitat.

2. Instància per sol·licitar l'exempció de Valencià.

3. Instància per demanar l'exempció d'Educació Física.

4. Instància per sol·licitar l'exempció de les matèries específiques.

5. Sol·licitud de repetició voluntària de curs.

6. Sol·licitud de canvi de modalitat.

7. Instància per demanar canvis de matrícula.

8. Petició de baixa (ESO i batxillerat).

9. Sol·licitud d'anul·lació de matrícula (cicles formatius)

10. Justificant d'assistència a un examen