Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

100 anys (1917-2017)

IES Francesc Ribalta

Proves lliures per a l'obtenció dels títols de Tècnic i Tècnic Superior de Formació Professional

 

1. Calendari d'exàmens

El calendari d'exàmens de les proves es pot consultar ací.

 

2. Orientacions

Les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i tècnic superior de formació professional, constaran de dues parts: una teòrica i una altra pràctica.

Per superar la prova de cada mòdul cal obtenir una puntuació mínima en cadascuna de les parts igual o superior a 5.

Per als exàmens dels mòduls de FOL i Empresa i iniciativa emprenedora, es podrà fer ús de calculadora.

 

3. Actes provisionals de qualificacions

  1. Animació sociocultural aquí
  2. Educació infantil aquí
  3. Atenció a les persones en situació de dependència aquí
  4. Integració social aquí

 

Castelló de la Plana, 20 de febrer de 2018

 

---------------------

Més informació

 

S'ha publicat al DOGV la RESOLUCIÓ de 2 d’octubre de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves per a l’obtenció dels títols de Tècnic/a i de Tècnic/a Superior de Formació Professional. 

El text complet es pot consultar ací

En l'annex iii del document figura el full de matriculació i en l'annex ix, el calendari d'actuacions.

Aquí es pot consultar el llistat provisional de persones admeses per realitzar les proves:

Castelló de la Plana, 30 d'octubre de 2017

Copyright © 2018 IES Francesc Ribalta Rights Reserved.