Admissió 2017-18

Admissió de l'alumnat en els centres docents públics i privats concertats per al curs 2017-18

 

En la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport es pot consultar ja tota la normativa relacionada amb el procediment d'admissió d'alumnat per al curs 2017-18:

http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado

Des d'aquests enllaços es pot accedir al calendari d'admissió per als estudis d'ESO i Batxillerat, als criteris d'admissió per a aquests estudis i al calendari d'admissió per als estudis de Formació Professional Básica i de FP de grau mitjà i de grau superior.

Per a totes les etapes i modalitats d'estudis --excepció feta del batxillerat a distància-- el procediment s'iniciarà amb la presentació de la sol·licitud telemàtica, que es gestionarà des de la mateixa web de la Conselleria i a la qual podreu accedir, quan estiga operativa, des d'aquí.

Per al batxillerat a distància, el procediment d'admissió s'inicia amb la presentació del formulari electrònic de sol·licitud de plaça que es pot obtenir des d'aquest enllaç: Batxillerat a distància (CEED) en l'IES Francesc Ribalta.

Castelló de la Plana, 7 d'abril de 2017