IES Francesc Ribalta (1917-2017)

 

   Logotip-2k  

  logo     FSEpos val carta eche insti

Religió a 2n de Batxillerat

Es comunica a tot l'alumnat de 2n de Batxillerat que, en compliment de la interlocutòria de mesures cautelars 259/2018 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, la relació de matèries opcionals específiques indicades en l'annex únic del Decret 51/2018, de 27 d'abril, del Consell, que modifica el Decret 87/2015, pel qual s'estableix el currículum i es desplega l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana inclourà també la Religió Catòlica.

Si algun alumne o alguna alumna vol modificar la seua matrícula, canviant la matèria opcional específica per Religió Catòlica, haurà de comunicar-ho en la Secretaria del Centre fins al dia 12 de setembre a les 14 h.