IES Francesc Ribalta (1917-2017)

 

   Logotip-2k  

  logo     FSEpos val carta eche insti

Admissió ESO i Batxillerat 2017-18

Llistats de persones admeses per estudiar ESO i Batxillerat durant el curs 2017-18 · Llistats definitius

Des d'aquí podeu accedir als llistats definitius de les sol·licituds admeses i no admeses per estudiar Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, en règim diürn, en l'IES Francesc Ribalta durant el curs 2017-18.

1. Educació Secundària Obligatòria (ESO)

Curs Admesos No admesos
1r ESO-1 ESO-1-no-adm
2n --- ESO-2-no-adm
3r --- ESO-3-no-adm
4t --- ESO-4-no-adm

 

2. Batxillerat (diürn)

Curs Modalitat Admesos No admesos
Primer Ciències BAC1-adm  BAC1-no-adm
Humanitats BAH1-adm  BAH1-no-adm
Segon Ciències BAC2-adm  BAC2-no-adm
Humanitats BAH2-adm  BAH2-no-adm

 

3. Batxillerat (nocturn i a distància)

El llistat d'admesos i el procediment de matriculació en el batxillerat nocturn es pot consultar en el l'opció corresponent del menú Estudis, a la qual es pot accedir des d'aquí.

El llistat d'admesos i el procediment de matriculació en el batxillerat a distància estan disponibles en aquest pdf

Des de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, es pot accedir a tota la informació relacionada amb el procés d'admissió per cursar ESO i Batxillerat en centres públics i privats concertats, inclòs el calendari d'admissió i matrícula (que es pot consultar en l'annex III).

Castelló de la Plana, 31 de juliol de 2017