IES Francesc Ribalta (1917-2017)

 

   Logotip-2k  

  logo     FSEpos val carta eche insti

Admissió CF 2017

Llistats de persones admeses per estudiar cicles formatius durant el curs 2017-18 · Llistats definitius

Des d'aquí podeu accedir als llistats definitius de persones admeses i no admeses per estudiar formació professional de grau mitjà o superior, en règim presencial o semipresencial, en l'IES Francesc Ribalta durant el curs 2017-18.

1. Cicles formatius de grau mitjà

Cicle Règim Admesos No admesos
Atenció a persones en situació de dependència Presencial 1r curs - 2n curs alf - per nota
Semipresencial alf - per mòdul per mòdul

2. Cicles formatius de grau superior

Cicle Règim Admesos No admesos
Animació sociocultural i turística Presencial 1r curs - 2n curs alf
Educació infantil Presencial 1r curs - 2n curs 1r alf - 1r nota - 2n
Integració social Presencial 1r curs - 2n curs 1r alf - 1r nota - 2n
Promoció d'igualtat de gènere Presencial 1r curs alf
Semipresencial alf - per mòdul per mòdul

 

Des de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, es pot accedir a tota la informació relacionada amb el procés d'admissió per cursar formació professional en centres públics i privats concertats, inclòs el calendari d'admissió i matrícula.

Castelló de la Plana, 18 de juliol de 2017