IES Francesc Ribalta (1917-2017)

 

   Logotip-2k  

  logo     FSEpos val carta eche insti

Proves d'accés als cicles formatius 2018

Proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional

En el DOGV núm. 8253, de 13 de març de 2018, s'ha publicat la resolució de 13 de febrer per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional. Des d'aquest enllaç, es pot accedir al text complet de la convocatòria.

Tota la informació està disponible en aquests enllaços:

1. Calendari i horari de les proves

2. Sol·licitud d'inscripció a la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà: ací

3. Imprés per a la presentació de la documentació justificativa (si es el cas) de la sol·licitud d'exempció d'alguna de les parts o apartats de la prova d'accés al grau Mitjà: ací 
                      
4. Sol·licitud d'inscripció a la prova d'accés als cicles formatius de grau superior: ací 

5. Imprés per a la presentació de la documentació justificativa (si es el cas) de la sol·licitud d'exempció d'alguna de les parts o apartats de la prova d'accés al grau superior: ací 
                     
6. Documents comuns per a les dues proves, de grau mitjà i de grau superior:

a) Declaració de responsable 
b) Imprés de les taxes 

7. Acta d'avaluació final (provisional) de la prova d'accés a cicles de grau superior.

8. Acta d'avaluació final (provisional) de la prova d'accés a cicles de grau mitjà.

            Reclamacions: grau superior - grau mitjà

Castelló de la Plana, 26 de juny de 2018