IES Francesc Ribalta (1917-2017)

 

   

 Logotip-2k  

    logo     Logo-cent-2 carta eche insti

Informació sobre Banc de Llibres

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL BANC DE LLIBRES:

HORARI D'ATENCIÓ AL PUBLIC AL MES DE JULIOL:
- FINS DIMECRES 19 DE JULIOL, DE 10 A 12 H.

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC AL MES DE SETEMBRE:
- DEL 4 AL 8 DE SETEMBRE, DE 10 A 12 H.

 

El lliurament de llibres del curs 2017/18 a l'alumnat es farà a partir de l'11 de setembre.

 

. Les famílies que vulguen participar en el programa Banc de Llibres 2017-18 per primera vegada, hauran de sol·licitar-ho d'acord al model de sol·licitud electrònica que apareix en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i entregar-la al centre abans del 20 de juny. Cal dur còpia a l'institut.


https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/asistente.html#asistente/SOL

 

. Tot l'alumnat, tant el que participa en Banc de llibres com el que renuncia, ha de presentar el dia del lliurament del lot de llibres al centre (16 de juny/ 3 de juliol) el següent document, amb la relació de llibres que s'entreguen o en el seu cas, indicant expressament la renuncia a seguir participant en el Banc de llibres. Cal dur les dues còpies a l'institut per segellar i signar.

http://www.ceice.gva.es/documents/162640666/164347172/Doc_Lliurament_llibres/ca327c29-c52c-41a6-aa42-00bfccbac7bb

 

Castelló de la Plana, 6 de juny de 2017.