IES Francesc Ribalta (1917-2017)

 

   Logotip-2k  

  logo     FSEpos val carta eche insti

Informació sobre Banc de Llibres

INFORMACIÓ "BANC DE LLIBRES"

El CALENDARI de recollida de llibres de text serà el següent:

- Dimarts 19 de juny: Els tutors recolliran el lot de llibres en la seua aula de referència.
- Dimarts 4 de juliol: L'alumnat que haja de recuperar alguna assignatura pendent o que haja d'adquirir algun llibre per no tenir el lot complet reutilitzable, el tornarà a la Comissió de Banc de llibres a la biblioteca en horari de 9-13h.

L'alumnat que pertany al banc de llibres del curs actual, ha de reomplir les dues còpies del formulari de Conselleria de lliurament de llibres de text que es pot descarregar en:

http://www.ceice.gva.es/documents/162640666/165761875/S0_LLIURA_V_C_v2/db8242d5-b77a-455d-ba3f-46679dcbc4e7

Serà imprescindible per mantenir-se en el Banc de llibres del curs 18/19 el lliurament del LOT COMPLET.

Si durant el curs 17/18 van participar i ara volen renunciar, també ho sol·licitaran telemàticament, aquesta renúncia no eximirà de l'obligació de deixar els llibres en prèstec del Banc.

Noves incorporacions al banc de llibres

L'alumnat que no participa i ara desitja incorporar-se al banc de llibres del curs vinent pot consultar la informació i accedir a l'assistent telemàtic:

                                  https://sede.gva.es

Aquest alumnat lliurarà el lot el dia 21 de juny o el dia 4 de juliol, en segona convocatòria, de 9h a 13h a la biblioteca.