IES Francesc Ribalta (1917-2017)

 

   

 Logotip-2k  

    logo     Logo-cent-2 carta eche insti

Informació sobre Banc de Llibres

OTA INFORMATIVA SOBRE EL BANC DE LLIBRES:

CURS 2017/18

ELS ALUMNES QUE PERTANYEN AL BANC DE LLIBRES REBRAN EL SEU LOT CORRESPONENT A PARTIR DE DILLUNS 11 DE SETEMBRE QUAN COMENCEN LES CLASSES.

 

20170914 181634

Modificació:

 1º ESO L

1º ESO M

1º ESO N

Es lliuraran dilluns 18 a les 17:45h.