IES Francesc Ribalta (1917-2017)

 

   Logotip-2k  

  logo     FSEpos val carta eche insti

Procediment per sol·licitar títols i certificats

PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR TÍTOLS, HISTORIALS ACADÈMIC, INFORMES D'AVALUACIÓ, CERTIFICATS DEL NIVELL A2 D'IDIOMES I ALTRES CERTIFICATS
 
El procediment per sol·licitar els certificats del nivell A2 d'idiomes i els títols de Batxillerat, Tècnic i Tècnic Superior és el següent:
1. Utilitzeu aquest enllaç http://www.cece.gva.es/soportegc/v_cas/info_titols.htm per accedir a l'imprés corresponent, (a) imprés de sol·licitud de títol o (b) imprés de sol·licitud del certificat de superació del nivell A2 d'ensenyament d'idiomes.
     IMPORTANT: No utilitzeu els enllaços que apareixen en l'apartat TÍTULOS: TASAS 2011 (MEC)
2. Ompliu l'imprés corresponent, imprimiu-ne dues còpies i signeu-les.
3. Utilitzeu aquesta adreça http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/ per obtenir l'imprés de pagament de la taxa (model 046) que necessiteu: a) Indiqueu, en primer lloc, el tipus de taxa que voleu generar (el certificat de l'A2 s'obté fent clic en la primera opció, Taxes per serveis administratius); b) seleccioneu l'órgan gestor des del qual s'ha de fer la gestió (en el vostre cas "Instituts de Castelló"; c) trieu el tipus de taxa que voleu generar i d) feu clic en el botó "Continuar". La pàgina següent dóna les instruccions per omplir el document i ofereix l'opció d'escollir el tipus de matrícula (ordinària, nombrosa o nombrosa especial). Per descarregar el document, cal seleccionar l'opció correcta i fer clic en el botó "Continuar"
4. Ompliu l'imprés 046 i, en acabar, imprimiu les tres còpies, signeu-les i presenteu-les al banc per fer el pagament de l'import corresponent. El banc es quedarà una de les tres còpies i us ha de tornar les altres dues.
5. Els alumnes que només heu estat matriculats a l'IES Ribalta durant el curs 2015-16, si esteu en condicions de demanar el títol de Batxillerat, de Tècnic de FP o de Tècnic Superior de FP, heu de presentar, a més a més, l'imprés de pagament de la taxa d'expedició de l'Historial Acadèmic (l'alumnat de Batxillerat) o de l'Informe d'Avaluació (l'alumat de Formació Professional). En els dos casos, l'imprés s'obté fent clic en la tercera opció (Informe d'Avaluació - Formació Professional), des de l'enllaç http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=ADMIN. Una vegada fet l'ingrés a l'entitat bancària, heu de presentar a Secretaria les dues còpies d'aquest document amb la resta de documentació que s'especifica en el punt 6.
6. Presenteu a Secretaria de l'institut la següent documentació:
  1. Una fotocòpia del DNI
  2. Les dues còpies de l'imprés de sol·licitud obtingudes en el pas 2.
  3. Les dues còpies del pagament de la taxa d'expedició del títol o del certificat que us han tornat en l'entitat bancària (en el pas 4)
  4. Les dues còpies de l'imprés de pagament de la taxa per a l'expedició de l'Historial Acadèmic o de l'Informe d'Avaluació obtingudes en l'apartat 5 (només els estudiants que han fet a l'IES Francesc Ribalta el curs actual i acaben els estudis de Batxillerat o d'un Cicle Formatiu).

 

Castelló de la Plana, 14 d'abril de 2016